Tel: 0918 113 072
email@gardenproject.sk

Projekt

Postup projektovej dokumentácie:

  • Zameranie a zakreslenie situácie

Na mieste budúcej záhrady spravíme obhliadku terénu, pôdnych a svetelných pomerov, stavby a susediacich priestorov. Prejdeme s Vami požiadavky a očakávania, ktoré na záhradu máte.

  • Návrhová štúdia záhrady v 2.variantách

Štúdia rieši základne prevádzkove vzťahy,komunikačné traťe, dizajn záhrady a umiestnenie hlavných prvkov a kostrových drevín na záhrade

  • Finalizácia vybranej varianty

Z dvoch variant sa rozpracováva ďalej jedna vybraná.

  • Osadzovací plán

Výkres výsadby zachytáva výber druhov rastlín, počet kusov a ich umiestnenie na pozemku.

  • Výkres materiálov

Doplńujúce materiály, ktoré budú na záhrade použité navrhujeme v suláde s celkovou ideou záhrady a s architektúrou hlavnej stavby.

  • Výkaz výmer s položkovým rozpočtom

Voľiteľné:

  • Výkres technických detailov

Vvyriešenie spôsobu uskladnenia dreva, terénnych rozdielov a terasovania pozemku, detialy pergoly, altánku, záhradného domčeku.

  • Výkres závlah

Projekt závlahy rieši rozdelenie systému vzhľadom na dostupný zdroj vody a výber a umiestnenie postrekovačov a prvkov automatickej závlahy tak aby pokrývala potrebu trávnika a záhonov na zálievku.

Projekt Vám vieme spracovať:

  • V pôdorysnom 2D spracovaní

 

  • V pôdorysnom 2D spracovaní + 3D vizualizácie