Tel: 0918 113 072
email@gardenproject.sk

Projekt

Pre úspešnú realizáciu je potrebný dobrý projekt. Pri jeho tvorbe zohľadňujeme možnosti miesta a snažíme sa naplňiť požiadavky budúcich užívateľov. Od začiatku procesu klienta zapájame do spolupráce. Navrhujeme z miestne dostupných materiálov a podporujeme prácu lokálnych dodávateľov.

Postup spracovania projektovej dokumentácie:

 • Zameranie a zakreslenie súčasnej situácie
 • Návrhová štúdia záhrady v 2.variantách
 • Finalizácia vybranej varianty
 • Osadzovací plán
 • Výkres materiálov
 • Výkaz výmer s položkovým rozpočtom

Voľiteľné:

 • Vytyčovací výkres – pri svojpomocnej realizácii
 • Výkres technických detailov
 • Výkresy závlahy
 • Sprievodná/Technická správa

Projekt spracovávame:

 • V pôdorysnom 2D spracovaní

 

 • V pôdorysnom 2D spracovaní + 3D vizualizácie