Tel: 0918 113 072
email@gardenproject.sk

Záhrada po babičke

Rok založenia: 2009
Rozloha: 600 m2
Keď sme prišli do tejto záhrady slúžila celá ako úžitková záhrada s viničom, ovocnými stromami a kríkmi v pomerne neudržiavanom stave. Noví užívatelia sa rozhodli tráviť v záhrade viac voľného času, čomu bol návrh prispôsobený. Ponechané boli niektoré ovocné stromy a všetky ríbezľové kry. Na konci záhrady je založený mini ihličnatý lesík z pôvodnej predzahrádky. Ostatné okrasné záhony kladú dôraz na celoročnú premenlivosť a tak vždy niektorá rastlina preberá dominantnú úlohu. Trávnik bol zakladaný výsevom s automatickou závlahou.

zahrada-5_00